<div align="center"> <h1>OTWARTA PRACOWNIA</h1> <h3>Otwarta Pracownia w Legnicy</h3> <p>otwarta pracownia, legnica, legnicy, niemyjski, teszbir, kołodziej,</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.daminet.pl/~tesa/OP/index.html" rel="nofollow">http://www.daminet.pl/~tesa/OP/index.html</a></p> </div>